1. Všeobecná ustanovení

 

Společnost WeNet CZ, s.r.o. (dále jen "WeNet CZ, s.r.o."), jako provozovatel této webové stránky, respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení GDPR") jakož i všechny platné zákony týkající se zpracování a ochrany osobních údajů. Respektujeme soukromí každého návštěvníka webové stránky. Tento dokument shrnuje informace ohledně sběru dat a jejich následného zpracování společností WeNet CZ, s.r.o., případně objednatelem webové stránky (dále jen "klient").

 

2. Sběr a zpracování osobních údajů

 

Společnost WeNet CZ, s.r.o. se zavazuje sbírat jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnohodnotné poskytnutí služby klientovi, případně údaje, k jejichž sběru, zpracování a využívání dá uživatel webové stránky svůj dobrovolný a prokazatelný souhlas. Používáním webových stránek se některé údaje o návštěvníkovi webu uchovávají automaticky na serverech společnosti WeNet CZ, s.r.o., případně na serverech třetích stran. Účelem zpracování takto získaných údajů je správa systému, zajištění funkčnosti některých funkcionalit webu (například e-mailový formulář) a zabezpečení statistik návštěvnosti webové stránky pro klienta. Nezbytné, analytické a funkční cookies zahrnují název poskytovatele internetového připojení, adresu internetového protokolu uživatele (IP adresa), informace o používaném zařízení, operačním systému a prohlížeče, případně zdroj návštěvy webové stránky. Tyto údaje jsou bez výhrady anonymizovány a jsou používány k analýze uživatelů webové stránky za účelem jejího zlepšování. V případě, že uživatel webové stránky poskytne klientovi dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (například potvrzením souhlasu prostřednictvím e-mailového formuláře), klient může se získanými údaji dále pracovat. Společnost WeNet CZ, s.r.o. neručí za to, zda zpracování osobních údajů uživatelů klientům vyhovuje platné legislativě. Společnost WeNet CZ, s.r.o. může zajišťovat klientovi další služby v oblasti přímého marketingu, pokud se na tom klient a WeNet, s.r.o. vzájemně dohodli. Společnost WeNet CZ, s.r.o. se zavazuje, že nebude využívat a zpracovávat osobní údaje uživatelů v rozsahu větším, než je nezbytné pro doručení služby klientovi. Jakékoliv změny týkající se zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s webovými stránkami budou zveřejněny na této stránce.

 

3. Bezpečnost

 

Společnost WeNet CZ, s.r.o. se zavazuje, že bude uchovávat osobní údaje získané prostřednictvím webové stránky v bezpečí, ve smyslu platné legislativy a uskuteční taková preventivní opatření, která eliminují riziko ztráty, úniku, krádeže či jiné formy zneužití osobních údajů. Zaměstnanci společnosti WeNet CZ, s.r.o. a smluvní partneři, kteří poskytují služby klientům jménem společnosti WeNet, s.r.o. jsou smluvně vázáni mlčenlivostí, přičemž zveřejněné údaje nesmějí využívat k žádnému jinému účelu než nezbytně nutné k poskytnutí služby klientovi. Společnost WeNet CZ, s.r.o. využívá v některých případech nástroje třetích stran, ale výhradně takové, kde je zajištěna ochrana osobních údajů ve smyslu platné legislativy.

 

4. Soubory cookies

 

Tato webová stránka shromažďuje a uchovávají údaje o uživatelích webu pro účely statistiky, optimalizace a marketingu, a to nástroji společnosti Google, případně jiných. Získané údaje jsou anonymizovány, tzn. nelze je přiřadit ke konkrétnímu uživateli ani jím uživatele jednoznačně identifikovat. Bližší informace o zásadách sběru a zpracování osobních údajů společností Google se dočtete v článku: Ochrana soukromí.


Bližší informace o souborech cookies se dočtete na webové stránce www.aboutcookies.org.


4.1 Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které ukládá web ve vašem zařízení při prohlížení webu. Do souborů cookies se zaznamenávají takové údaje, které usnadňují používání webové stránky. Díky tomuto souboru si web na určitou dobu uchovává informace o vašich krocích a preferencích, abyste při opakované návštěvě webové stránky nemuseli některé údaje opětovně uvádět. Analytické cookies se používají k sestavení anonymních, souhrnných statistik a přehledů o používání webu. Díky souborům cookies můžeme webové stránky optimalizovat a upravovat tak, abychom zvýšili váš uživatelský zážitek.

 

4.2 Jaké druhy cookies používáme?

 

Nezbytné cookies – nezbytné nebo technické cookies jsou potřebné k tomu, aby uživatel mohl využívat veškeré funkcionality webové stránky. Bez těchto cookies by například nebylo možné používat e-mailový formulář.

Analytické cookies - při prohlížení této webové stránky se údaje o návštěvě zapíší do analytických nástrojů (GoogleAnalytics, Hotjar aj.), kde se sbírají informace o tom, jak návštěvník používá webovou stránku, které podstránky navštívil, jak se pohyboval na webu a jaké akce provedl . Analytické cookies nesbírají informace, pomocí kterých by bylo možné jednoznačně identifikovat návštěvníka. Všechny získané údaje jsou anonymizovány a slouží výhradně ke zlepšení fungování webové stránky. Pokud uživatel nesouhlasí se zaznamenáváním jeho návštěvy webové stránky, v nastaveních cookies má možnost vypnout analytické cookies.

Funkční cookies – pomáhají zlepšovat uživatelský zážitek pro návštěvníky webu. Díky těmto cookies si formuláře zapamatují vaše údaje, takže je nemusíte pracně vyplňovat při každém odeslání formuláře. Webová stránka může také přizpůsobit obsah uživateli podle použitého zařízení nebo podle lokality, ve které se návštěvník webu právě vyskytuje. Všechny údaje shromážděné funkčními cookies jsou použity výhradně pro potřeby tohoto webu a jsou plně anonymizovány.

Reklamní cookies – zajistí, aby se k vám dostaly pouze ty reklamy, které jsou pro vás relevantní a které zohledňují vaše zájmy. Slouží k nastavení rozumné frekvence zobrazování reklam ak vyhodnocování reklamních kampaní. Údaje, které shromáždí reklamní cookies, jsou zpracovávány reklamními sítěmi třetích stran, jako například GoogleAdWords či Facebook na základě pověření provozovatele webu a klienta. Návštěvníkům webové stránky doporučujeme zapnout sběr reklamních cookies pro lepší uživatelský zážitek a pro zobrazování relevantních reklam.


4.3 Je používání cookies bezpečné?


Soubory cookies používá většina webových lokalit a jejich používání je při respektování platné legislativy naprosto bezpečné. K datům uvedeným v souborech cookies má přístup pouze provozovatel webové stránky (společnost WeNet CZ, s.r.o.), klient a poskytovatelé externích nástrojů nezbytných ke správnému fungování webové stránky. Při výrobě a správě webové stránky jsou používány výhradně takové nástroje, jejichž autor, případně zprostředkovatel zajišťuje ochranu osobních údajů ve smyslu platné legislativy.


4.4 Mám možnost vypnout, případně vymazat všechna cookies?


Ano, soubory cookies můžete zcela zakázat, případně vymazat historii cookies přímo ve vašem internetovém prohlížeči. Bližší informace a návody k tomu, jak lze vypnout či vymazat cookies, se dočtete přímo na webové stránce či v dokumentaci vámi používaného internetového prohlížeče.

 

5. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 

Společnost WeNet CZ, s.r.o. spol. s r.o., IČ: 197 84 163 (dále jen "WeNet CZ, s.r.o.") je provozovatelem této internetové stránky. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje na jakýkoli přístup na tyto internetové stránky a na jakékoli využívání internetových stránek provozovaných společností WeNet, s.r.o. a jejich obsahu.

Internetové stránky i obsah internetových stránek jsou k dispozici výlučně pro informační účely. Toto průběžně aktualizované prohlášení o vyloučení odpovědnosti se vztahuje na váš přístup na internetové stránky, na obsah internetových stránek a na využívání těchto internetových stránek a obsahu.

Informace uvedené na těchto internetových stránkách:

  • představují informace obecné povahy, které se nevztahují na žádnou konkrétní osobu či subjekt,
  • mohou obsahovat odkazy na externí internetové stránky, na jejichž obsah společnost WeNet CZ, s.r.o. nemá žádný vliv a za které nepřebírá žádnou odpovědnost,
  • nepředstavují odborné ani právní rady.

Vstupem na tyto internetové stránky berete toto Prohlášení o vyloučení odpovědnosti na vědomí a souhlasíte s ním.

Provoz těchto internetových stránek a toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti se řídí právem České republiky. Stane-li se kterékoli ustanovení tohoto prohlášení neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, takové ustanovení nemá vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení.


5.1 Vyloučená odpovědnost


Společnost WeNet CZ, s.r.o. ani jakékoli další strany zúčastněné na tvorbě, výrobě či dodávce těchto internetových stránek za žádných okolností nijak neodpovídají za žádné škody či újmy vyplývající nebo související či vzniklé následkem vašeho přístupu na tyto internetové stránky nebo nemožnosti přístupu na ně, vaší důvěry v jakékoli informace poskytnuté na těchto internetových stránkách, jakékoli nemožnosti plnění, opomenutí, přerušení či zpoždění provozního přenosu, počítačového viru, chyby atp.

Společnost WeNet CZ, s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, následné nebo jakékoli jiné škody a také takové škody, na které se vztahuje náhrada s represivní funkcí, ztráty příležitostí, zmařený zisk nebo jakékoli jiné ztráty či škody jakéhokoli druhu, které vzniknou nebo mohou vzniknout následkem Vašeho používání těchto internetových stránek, a to do nejvyšší míry přípustné platnými právními předpisy.


5.2 Odkazy na jiné internetové stránky

 

Na těchto internetových stránkách se mohou nacházet odkazy na internetové stránky, které jsou provozovány jinými osobami. Společnost WeNet CZ, s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah jako ani provoz takových internetových stránek a nemá nad uvedeným obsahem ani. provozem žádnou moc. Společnost WeNet CZ, s.r.o. neodpovídá za žádné škody či újmy, které vzniknou z uvedeného obsahu či provozu internetových stránek provozovaných jinými osobami. Z přítomnosti uvedených odkazů na internetových stránkách provozovaných společností WeNet CZ, s.r.o. nevyplývá souhlas společnosti WeNet CZ, s.r.o. s materiálem ani obsahem uvedeným na kterékoli jiné internetové stránce a neznamená, že mezi společností WeNet CZ, s.r.o. a provozovatelem jiné internetové stránky existuje jakákoli forma spolupráce.

Odkazy na jiné internetové stránky jsou uváděny jako pomůcka pro uživatele, přičemž přístup na jakékoli jiné internetové stránky, jako jsou tyto stránky provozované společností WeNet CZ, s.r.o., a jejich používání je na vaše vlastní riziko.