O COOKIES

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ COOKIES (COOKIES PRIVACY POLICY)

Provozovatel osobních údajů

Provozovatelem této webstránky a tedy provozovatelem osobních údajů je

název firmy: WeNet CZ, s.r.o.

adresa: Lesní 504/36, 460 14 Liberec

IČ: 197 84 163

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Provozovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů a odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) ).

Příjemci osobních údajů

Informace o cookies třetích stran a poskytovatelích cookies třetích stran jsou dostupné v záložce Zásady ochrany osobních údajů. Kromě uvedených příjemců mohou cookies zpracovávat i naši obchodní partneři v oblasti IT (např. provoz serverů, informačních systémů aj.), reklamy, marketingu, administrativy nebo orgány veřejné moci nebo veřejnoprávní instituce (např. soudy, úřady, orgány činné v trestním řízení) a podobně).

 

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 

Jako dotyčná osoba máte podle zákona 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů následující práva:

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovávány.
  • Právo na přístup: Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známy.
  • Právo na opravu: máte právo kdykoli doplnit, opravit, vymazat nebo zablokovat vaše osobní údaje.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a vymazat vaše osobní údaje.
  • Právo na přenos vašich údajů: máte právo požadovat od správce všechny své osobní údaje a přenést je v celém rozsahu k dalšímu provozovateli.
  • Právo namítat: můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

 

Chcete-li uplatnit tato práva, kontaktujte nás na výše uvedených údajích. Pokud máte stížnost na to, jak zacházíme s vašimi údaji, rádi bychom vás slyšeli, ale máte také právo podat stížnost orgánu dozoru (úřadu na ochranu údajů).